Terug

Algemene Voorwaarden vZine International B.V.

1a
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geluidsberichten, oftewel voice magazines,
hierna te noemen vZines, betaald of onbetaald die vZine International B.V., hierna te noemen
vZine International, verstuurd, al dan niet in opdracht van een aanbieder van de vZine.

2a
De gebruiker ontvangt vZines waar de gebruiker zich middels een gebruikersaccount op vZine.nl of SMS
voor aanmeld. vZines worden op basis van de aanmelding in de voicemailbox van de gebruiker geplaatst
door vZine International.

2b
Door capaciteitsproblemen of andere (onvoorziene) omstandigheden kan het voorkomen dat vZine International
genoodzaakt is de vZines met vertraging, gedeeltelijk, incorrect of in zijn geheel niet te sturen.
vZine International aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het
gevolg is van het niet of te laat ontvangen van een vZine.

3a
vZine International streeft er naar vZines nooit te verzenden zonder een aanmelding van de gebruiker.
Hierdoor wordt SPAM voorkomen. Mocht het toch onverhoopt voorkomen dat een gebruiker een vZine ontvangt
zonder dat de gebruiker zich hiervoor heeft aangemeld (of reeds weer had afgemeld voor de vZine) aanvaard
vZine International geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van
het ontvangen van door vZine International geleverde vZines.

3b
De gegevens van de gebruiker zijn eigendom van vZine International en, indien de gebruiker zich op een
vZine van een specifieke aanbieder aanmeld, van deze aanbieder. De gegevens van de gebruiker worden niet
verstrekt aan derden. vZine draagt zorgt voor bewaring van deze gegevens in eigen databank.

4a
Daar de inhoud van de vZines door verschillende aanbieder verzorgd worden, aanvaard vZine International
geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke
onjuistheden in de door vZine International geleverde vZines.

4b
vZine International kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte
schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de website, het aanmeldsysteem of een ander
onderdeel van het technische platform van vZine International op enig moment of voor een gegeven periode
niet of onvolledig beschikbaar zijn

5
vZine International doet zijn uiterste best om het vZine platfrom degelijk te beveiligen. vZine International
is echter niet aansprakelijk voor geleden schade die gevolg is van een onvoldoende beveiliging.


6
Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast die niet de geldigheid van deze
algemene voorwaarden in zijn geheel aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt
gegeven.

7
De in deze algemene voorwaarden opgenomen artikelen kunnen te allen tijde eenzijdig door vZine International
gewijzigd worden.